Ontstaan van de NANAI

In 1890 werden bij Wounded Knee (een gehucht op het Pine Ridge-reservaat in Zuid-Dakota) ruim 300 Indianen, hoofdzakelijk vrouwen, kinderen en ouderen, in koelen bloede vermoord door een onderdeel van het Amerikaanse leger. 
Bijna honderd jaar later, in 1973, bezette een groep Indianen datzelfde Wounded Knee om de aandacht te vestigen op de terreur en de rechteloosheid op het reservaat en de mensonterende omstandigheden onder de Indianen in het algemeen.

Rond de eeuwwisseling bereikten de Noord Amerikaanse Indianen een dieptepunt in hun geschiedenis. Zij waren vrijwel al hun land kwijtgeraakt; hun aantal was sterk afgenomen; verdragen die waren afgesloten tussen de Amerikaanse overheid en de Indianen werden niet nagekomen; de Indiaanse taal en religie werden verboden; Indiaanse kinderen werden gedwongen bij de ouders weggehaald…Eind jaren zestig ontstond een hernieuwd bewustzijn onder de Indianen. Indiaanse activisten wezen op het feit dat de Indianen nog steeds de armste bevolkingsgroep in Amerika waren. Ze stelden praktijken als de vernietiging van Indiaans grondgebied ten behoeve van o.a. steenkool- en uraniumwinning en de gedwongen steriliatie van Indiaanse vrouwen aan de kaak. Ze vroegen opnieuw om erkenning van de verdragen.

In Rotterdam kwamen enkele mensen bijeen die het gevoel hadden dat er, ook vanuit Nederland, iets gedaan moest worden. De processen na de bezetting van Wounded Knee, waarbij veel corruptie van de kant van de FBI aan het licht kwam, vormden de aanleiding tot de vorming van de Stichting Nanai, de Nederlandse Actiegroep Noord-Amerikaanse Indianen. Het motto van de jonge actiegroep werd: “Eert de doden, door de levenden te helpen”. De eerste actie was een demonstratie voor de Amerikaanse ambassade, waarbij om een eerlijk proces werd gevraagd voor de bezetters van Wounded Knee.

Na deze actie volgden vele anderen. Er werden lezingen gehouden en informatieavonden georganiseerd, medewerkers stonden met stands op allerhande manifestaties, er werden Indiaanse sprekers naar Nederland gehaald en via de media werd informatie gegeven over de Indiaanse zaak.

Inmiddels is het kleine actiegroepje van indertijd uitgegroeid tot een landelijk werkende stichting met een groot aantal donateurs.

Aanmelden voor onze nieuwbrief?  Meld je aan onder aan de pagina!

Stichting NANAI op Facebook

AJ+
“The struggle for justice will never end.”

Here are 3 things to know about Native American activist Dennis Banks, who passed away this week.
... See MoreSee Less

View on Facebook

Lees/kado-tip voor de feestdagen: Veerkracht - bijvoorbeeld te krijgen bij bol.com:
www.bol.com/nl/p/veerkracht/9200000095550361/
... See MoreSee Less

View on Facebook

2 days ago

Nanai, Netherlands Association for North American Indians

Deze aflevering was afgelopen vrijdag maar wij hebben hem vandaag terug gekeken en was heel mooi om te zien dus zeker een aanrader!! Erica op reis bij de indianen in West Canada ....Van Taiwan naar.. Canada! 🍁 In de provincie Brits-Columbia verdiept Erica zich onder andere in de First Nations; de oorspronkelijke bewoners van dit gebied. Hoe ziet hun leven er vandaag de dag uit?

👉 Erica op Reis, vrijdag om 21.30 uur op NPO 1.
... See MoreSee Less

View on Facebook

3 days ago

Nanai, Netherlands Association for North American Indians

We are beautiful, we are strong, and we are resilient.

We are strong, Indigenous Women because our grandmothers, mothers, and sisters persevered through devastating events, reshaping OUR history to empower us today to honour our identity as Indigenous. We have so much to offer and to provide. The negative images brought to our attention enable us to teach mainstream societies about our true selves.

In all tribes that went through historical trauma, it was the women who maintained the societies and the culture, and who were leaders. We are the first teachers in our homes, families and we support our communities. We’re no longer in the shadows today, we are resilient.

We are resilient, my sisters, because we know who we are and where we come from. Empower one another because we are proud. I am proud to know many Indigenous women who are tired of such misconceptions and taking a stand everyday by teaching positively (and most times, aggressively) about our existence and importance to the world.
#empoweringwomen #leadership #values #mmiw #strength #life #resilience #indigenouswomen #firstgradeteachers #hope #sustainability #traditions #wisdom #sisters #tellyourstory #photography by @maggiwoo
... See MoreSee Less

View on Facebook

Onze Missie:

Informatie voorziening

Informatie geven aan het nederlandse publiek over de huidige situatie van Noord-Amerikaanse indianen

Morele & Politieke steun

Morele en politieke steun bieden aan de strijd van Noord-Amerikaanse indianen voor hun politieke en culturele zelfbeschikking.

Projecten financieren

Financiering van projecten die door de indianen zelf zijn opgezet.

actief sinds

1973