WET'SUWET'EN INDIANEN AANGEVALLEN DOOR CANADESE POLITIE

De Canadese politie (RCMP) heeft maandag met geweld indianen van de Wet’suwet’en First Nation van hun land verwijderd en gearresteerd om toegang te forceren voor de aanleg van gaspijpleiding. In diverse delen van Canada wordt nu geprotesteerd.
De NANAI roept de Canadese regering op onmiddellijk het geweld te staken, de gearresteerden vrij te laten, het land terug te geven aan de inheemse bevolking en de aanleg van deze en andere olie- en paspijpleidingen door indiaanse land te stoppen.

Lees meer

NANAI was op de 24ste editie van de Western Experience.

Door onze huisfotograaf zijn foto's gemaakt. Klik hier om het album te bekijken.

Ontstaan van de NANAI

In 1890 werden bij Wounded Knee (een gehucht op het Pine Ridge-reservaat in Zuid-Dakota) ruim 300 Indianen, hoofdzakelijk vrouwen, kinderen en ouderen, in koelen bloede vermoord door een onderdeel van het Amerikaanse leger. 
Bijna honderd jaar later, in 1973, bezette een groep Indianen datzelfde Wounded Knee om de aandacht te vestigen op de terreur en de rechteloosheid op het reservaat en de mensonterende omstandigheden onder de Indianen in het algemeen.

Rond de eeuwwisseling bereikten de Noord Amerikaanse Indianen een dieptepunt in hun geschiedenis. Zij waren vrijwel al hun land kwijtgeraakt; hun aantal was sterk afgenomen; verdragen die waren afgesloten tussen de Amerikaanse overheid en de Indianen werden niet nagekomen; de Indiaanse taal en religie werden verboden; Indiaanse kinderen werden gedwongen bij de ouders weggehaald…Eind jaren zestig ontstond een hernieuwd bewustzijn onder de Indianen. Indiaanse activisten wezen op het feit dat de Indianen nog steeds de armste bevolkingsgroep in Amerika waren. Ze stelden praktijken als de vernietiging van Indiaans grondgebied ten behoeve van o.a. steenkool- en uraniumwinning en de gedwongen steriliatie van Indiaanse vrouwen aan de kaak. Ze vroegen opnieuw om erkenning van de verdragen.

In Rotterdam kwamen enkele mensen bijeen die het gevoel hadden dat er, ook vanuit Nederland, iets gedaan moest worden. De processen na de bezetting van Wounded Knee, waarbij veel corruptie van de kant van de FBI aan het licht kwam, vormden de aanleiding tot de vorming van de Stichting Nanai, de Nederlandse Actiegroep Noord-Amerikaanse Indianen. Het motto van de jonge actiegroep werd: “Eert de doden, door de levenden te helpen”. De eerste actie was een demonstratie voor de Amerikaanse ambassade, waarbij om een eerlijk proces werd gevraagd voor de bezetters van Wounded Knee.

Na deze actie volgden vele anderen. Er werden lezingen gehouden en informatieavonden georganiseerd, medewerkers stonden met stands op allerhande manifestaties, er werden Indiaanse sprekers naar Nederland gehaald en via de media werd informatie gegeven over de Indiaanse zaak.

Inmiddels is het kleine actiegroepje van indertijd uitgegroeid tot een landelijk werkende stichting met een groot aantal donateurs.

Aanmelden voor onze nieuwbrief?  Meld je aan onder aan de pagina!

Stichting NANAI op Facebook

6 days ago

Nanai, Netherlands Association for North American Indians

The increasing number of First Nations children being placed into foster care in Canada is nothing short of a crisis.

Although Indigenous children make up only seven per cent of the population in Canada, they represent 48 per cent of all children in foster care.

It is an astounding number until one examines these rates on a province-by-province basis. In Alberta, Manitoba and Saskatchewan, Indigenous children represent a shocking 73 per cent, 85 per cent and 87 per cent of all children in care respectively, according to the most recent Statistics Canada report.

However, Manitoba reports that their numbers of Indigenous children in care are increasing and currently stands at 90 per cent, which represents one of the highest rates in the world.

This isn’t much of a surprise given that one newborn is taken away from his or her mother every day in Manitoba as a matter of course—the vast majority being Indigenous. They are not the only provinces implicated as Indigenous children in Ontario are 168 per cent more likely to be taken into care than white children.

Click for full story
www.macleans.ca/news/canada/from-foster-care-to-missing-or-murdered-canadas-other-tragic-pipeline/
... See MoreSee Less

View on Facebook

Op 7 april zijn wij ook aanwezig met een kraam en info op de KIVA dag. De KIVA bestaat dit jaar 55 jaar en ze vieren dit in Wijk ontmoetingscentrum De Grote Aak in Zaltbommel en deze dag is van 11u tot 17u. Er zijn lezingen, een quiz, expositie van Jeroen Vogtschimdt, boekenverkoop en andere leuke kramen....de toegang is gratis! Komen jullie ook? ... See MoreSee Less

View on Facebook

1 week ago

Nanai, Netherlands Association for North American Indians
View on Facebook

Onze Missie:

Informatie voorziening

Informatie geven aan het nederlandse publiek over de huidige situatie van Noord-Amerikaanse indianen

Morele & Politieke steun

Morele en politieke steun bieden aan de strijd van Noord-Amerikaanse indianen voor hun politieke en culturele zelfbeschikking.

Projecten financieren

Financiering van projecten die door de indianen zelf zijn opgezet.

actief sinds

1973