Wat is onze missie?

Informatie aan het Nederlandse publiek over de huidige situatie van Noord-Amerikaanse indianen

Morele en politieke steun aan de strijd van Noord-Amerikaanse indianen voor hun politieke en culturele zelfbeschikking

Financiering van projecten die door Noord-Amerikaanse indianen zelf zijn opgezet en bijdragen aan hun politieke en culturele zelfbeschikking

Breaking news

BREAKING NEWS - Het Hooggerechtshof van de Verenigde Staten heeft zojuist een lid van de Crow Tribe in het gelijk gesteld. De staat Wyoming had de man veroordeeld voor jagen buiten het reservaat, maar volgens het Hof kunnen de jachtrechten van de Crow die zijn gegarandeerd in een verdrag niet opzij worden geschoven door de vorming van de staat Wyoming of de instelling van een nationaal park. Deze uitspraak heeft mogelijk grote positieve gevolgen voor andere stammen in de VS, die ook rechten buiten hun reservaten claimen op basis van verdragen.

Lezing met Mohawk leider Sakokwenionkwas

Donderdag 13 juni organiseert NANAI samen met Pakhuis De Zwijger in Amsterdam een avond met Mohawk leider Sakokwenionkwas (Tom Porter). Iedereen welkom. Reserveren via de site van Pakhuis De Zwijger.

Reserveren:
https://dezwijger.nl/programma/an-iroquois-message

NANAI STEUNT DE DOOR OVERSTROMING GETROFFEN PINE RIDGE

De lagere delen van het Pine Ridge Indianenreservaat, het land van de
Oglala Sioux/Lakota, zijn overstroomd. 
In vele delen zijn wegen onbegaanbaar en er is grote schade. De mensen die toch al tot de armste van Noord-Amerika behoren hebben tekorten aan voedsel en medicijnen. 

Er is onvoldoende hulp!

Een van de getroffenen is Henry Red Cloud, achterkleinzoon van het beroemde opperhoofd Red Cloud, die zijn zonne-energiecentrum onder water zag lopen.

De NANAI wil extra geld overmaken voor de eerste hulp en wederopbouw op het Pine Ridge reservaat. 

Donaties zijn zeer welkom: via de doneerknop rechtsboven op de homepage van deze site of overmaken naar NL34TRIO0197946453 tnv NANAI ovv Pine Ridge.