Kent Nerburn – boeken en film

Neither Wolf nor Dog

Kent Nerburn wordt op en dag gebeld door de kleindochter van Dan, een Lakota-indiaan, met het verzoek de oude man te bezoeken omdat deze met hem wil spreken. Vanaf dat moment wordt Nerburn betrokken bij Read more

Read More

Tar Sands – Teerzanden

Algemene informatie over Teerzanden volgens Wikipedia

Teerzanden zijn afzettingen van zandkleiwater en bitumen. De bitumen, die tot olieproducten verwerkt kunnen worden, zijn door de hoge prijzen op de Read more

Read More