Donateur worden

U bent al donateur van NANAI door jaarlijks een bedrag van minimaal EUR 20,00 over te maken:

- via de iDEAL: 
- dit bedrag te storten op onze TRIODOS bankrekening: NL34 TRIO 0197946453, ten name van Stichting NANAI, onder vermelding van ‘Nieuwe Donateur’.

Meld het ons ook altijd even via e-mail (info@nanai.nl) of een facebook berichtje!

Voor dit bedrag krijgt u vier keer per jaar de Nanai Nieuwsbrief (digitaal) toegestuurd met vooral nieuws en achtergrondartikelen over de situatie van de Noord-Amerikaanse indianen en over de projecten die wij financieren. 
Daarnaast sturen wij u (per post) twee maal per jaar een Nanai Notes waarin speciale thema's uitgediept worden. 

Belt u eens vrijblijvend met het secretariaat en laat ons een Nanai Nieuwsbrief toesturen als proef. 

Voor het donateurschap versturen wij geen factuur of acceptgiro omdat wij de kosten tot een absoluut minimum willen beperken. Toezending van de laatste Nanai Notes en aanmelding voor de Nanai Nieuwsbrieven volgt zodra de betaling binnen is. De EUR 20,00 is bestemd om de druk- en verzendkosten voor de NANAI Notes én de administratiekosten van de NANAI te dekken. Met wat u meer geeft kan de Nanai haar werk doen, en projecten steunen.
Als u buiten Nederland woont bent u uiteraard ook zeer welkom. We hebben donateurs van België tot Australië. U krijgt de Notes dan digitaal toegestuurd.

Wilt u een extra gift bestemmen voor een bepaald project, geef dit dan aan bij de betaling. Alle giften worden zonder aftrek van kosten gebruikt voor het project waarvoor ze zijn gegeven.

Vertrouwen is de basis
Wij beseffen heel goed dat wij ons werk alleen maar kunnen doen omdat onze donateurs vertrouwen in ons hebben. Dit vertrouwen hebben wij in 45 jaar jaar opgebouwd, zowel onder onze donateurs als onder onze Indiaanse contacten. Emotionele betrokkenheid, maar zeker ook Hollandse nuchterheid liggen daaraan ten grondslag.

Donateur worden