Suzanne Nieuwland - Voorzitter

Kernactiviteiten: Donateurbeheer & Organiseren Evenementen

Even voorstellen…mijn naam is Suzanne Nieuwland, ik ben 42 jaar en ik woon samen met John en onze 2 katten in Spijkenisse.
Al vanaf mijn 16e bezoek ik regelmatig mijn familie in Canada en mijn tante Chris nam mij toendertijd vaak mee naar een Tradingpost op het Six Nations reservaat waar ik dan uren kon rondbrengen en hele leuke dingen kocht om weer mee naar Nederland te nemen. In de loop der jaren is dit uitgegroeid tot een uit de hand gelopen hobby en ben ik naast mijn fulltimebaan als financieel adviseur begonnen met de verkoop van originele indianen artikelen en dit doe ik nog steeds.
Door de verkoop van de originele indianen artikelen, die ik alleen aankoop rechtstreeks van de makers zelf, wil ik de indianen promoten en stimuleren hun kunst- en handwerk voort te blijven zetten. Door de vaak erbarmelijke leefomstandigheden waarin de indianen op de reservaten leven wil ik graag proberen ze te helpen door hun te steunen waar nodig en wilde naast de aankoop van de producten nog meer voor ze proberen te betekenen.

Sinds 2016 heb ik regelmatig mijn hulp aangeboden aan de stichting NANAI en sinds januari 2017 heb ik de functie van Leo mogen overnemen zodat hij van een welverdiend pensioen kan genieten. Leo blijft wel op de achtergrond actief als adviseur. Ons huidige doel is om de stichting NANAI aan te passen aan de huidige digitale wereld en vooral ook nieuwe donateurs werven en nieuwe projecten te steunen. We staan open voor ideeën en of suggesties en horen graag wat we kunnen verbeteren, de stichting NANAI is van ons allemaal en samen kunnen we meer bereiken!

Angelique van de Laak - Secretaris

Kernactiviteiten: Secretariaat & PR Evenementen

Even voorstellen ... ik ben Angelique van de Laak, 48 jaar en woon met mijn 2 honden Madi en Ayla in Tilburg.

Mijn hele leven heb ik al "iets" met Indianen, in eerste instantie gevoed door de vele films die wij thuis hierover zagen. Al die films hadden een slechte afloop voor de Indianen en op een zeker moment wilde ik weten óf en wat er nog was en hoe het na het bloedbad van Wounded Knee in 1890 was verder gegaan. Ik geloofde niet meer dat er niets was en ging op zoek en kwam zo bij de NANAI terecht. Daar eenmaal beland (2005) heb ik de verloren tijd ingehaald en wilde ik zoveel mogelijk kennis ophalen én direct ook iets doen zodat ik iets van een bijdrage kon leveren. Wat mij aansprak aan de NANAI was dat er gestimuleerd werd om niet alleen maar in dat verleden te blijven hangen. Eén van de slogans: "Eert de doden door de levenden te helpen" was precies waar ik in geloofde.
Naast Leo heb ik een aantal jaar aan de NANAI mogen meebouwen, tijdens een rustiger tijd met mijn werk, en nadat Maria (oprichtster van de NANAI) het stokje aan hem had over gedragen. We noemen dit binnen het bestuur de NANAI 2.0 fase. 
Nu het voorzitterschap is overgedragen aan Suzanne, wil ik opnieuw mijn steentje bijdragen aan de NANAI (3.0) en zorgen dat de NANAI meegroeit met de tijd zodat onze missie (het bevorderen van politieke, culturele en sociale zelf-beschikking (dekolonisatie) van de Indianen en een realistische beeldvorming) voortgezet kan worden! Elke bijdrage, hoe groot of klein ook, is van belang! Het verleden mag niet vergeten worden ... laat dit het vuur zijn om vandaag aan een beter morgen te werken!

Serv Wiemers - vice Voorzitter

Even voorstellen … mijn naam is Serv Wiemers. Ik woon in Den Haag, om de hoek van het Vredespaleis en dat is niet voor niets. Ik ben internationaal jurist en ben ervan overtuigd dat we ons moeten inzetten voor internationale vrede door samenwerking en het volgen van internationale afspraken. Wat betreft indianen worden die afspraken vaak geschonden, en daar wil ik – samen met de stichting NANAI – wat aan doen. Ik ben al sinds 1980 met de NANAI verbonden; voor administratieve werkzaamheden op het secretariaat, achter een kraam bij evenementen, als contactpersoon voor media en PR, als schrijver van artikelen voor de NANAI Notes en nu dus als vicevoorziter in het bestuur.
Ik houd van schrijven, reizen en internationale contacten. Voor de NANAI onderhoud ik ook contacten in Indian Country. En ik heb het boek ‘Veerkracht, Indianen van nu over de wereld van morgen’ geschreven en is in oktober 2018 uitgebracht.

Jan Ketelaars - Penningmeester

Even voorstellen….ik ben Jan Ketelaars, 67 jaar oud en woon in De Bilt. Toen ik ongeveer 15 jaar geleden bij het maken van een film in Montana in aanraking kwam met indianen ben ik mij gaan verdiepen in hun maatschappelijke positie en in hun manier van denken. Toen heb ik ook contact gezocht met de NANAI en sindsdien ben ik sterk betrokken. Ik heb meerdere reizen gemaakt naar indiaanse gebieden, tweemaal met Leo, en ik heb daar ook regelmatig gefilmd. Enkele korte portretten staan op de website. Vanuit mijn vak als filmmaker en editor wil ik graag een documentaire maken over indiaanse studenten. 
Op de HKU heb ik heel lang parttime lesgeven, Afdeling Audiovisueel, dus onderwijs ligt me na aan het hart. Twee jaar geleden heb ik een research reis gemaakt naar Arizona ter voorbereiding van die documentaire. Hopelijk lukt het om volgend jaar die film te maken.
Sinds enkele jaren ben ik penningmeester en schrijf en verzamel artikelen voor de Notes.