Email: info@nanai.nl, Highlights info row image 06-14 71 20 24          

In de loop van de ruim 45 jaar dat de NANAI actief is, hebben we veel projecten gesteund op de diverse reservaten in Noord-Amerika en Canada. Dat ging van de aanschaf van enkele naaimachines, een tipi voor culturele doeleinden, de reparatie van een auto die nodig was voor het bezoeken van gevangenen, tot noodhulp van 25.000 gulden nadat een tornado het Pine Ridge reservaat aandeed. Ook hebben we in de loop van de jaren een aantal indiaanse studenten geholpen bij de aanschaf van boeken die nodig waren om een studie te kunnen voortzetten. Ons grootste project was de Indiaanse kliniek in Purcupine op het Pine Ridge reservaat. We kunnen rustig zeggen dat onze donateurs flink hebben bijgedragen aan de totstandkoming van deze kliniek.


Al deze hulp valt of staat natuurlijk met de donaties die we ieder jaar weer binnenkrijgen. We hebben een vaste groep trouwe donateurs, die heel vrijgevig zijn. Maar het gaat niet persé om grote bedragen. Sommigen storten al meer dan 30 jaar iedere maand 4,50 Euro. Reken maar uit hoeveel dat is na 30 jaar. Alle beetjes helpen en zijn zeer welkom.

Dit is een project dat NANAI recentelijk steunt en is opgezet door de achter-achter kleinzoon van Chief Red Cloud, namelijk Henry Red Cloud.

Het gaat om zonneboilers (en ook zonnepanelen: 20% van de huizen op Pine Ridge heeft geen elektriciteitsaansluiting en zou met zonnepanelen kunnen worden voorzien van stroom). Henry Red Cloud verzorgde overigens ook de stroom in de No DAPL Standing Rock-protestkampen.

De winters op de Sioux reservaten zijn streng, en huishoudens moeten stoken met gasflessen en kappen extra hout. Behalve milieubelastend, is dit ook kostbaar en gevaarlijk.

Zonneboilers zijn “een moderne manier om de traditionele indiaanse manier de eren,” aldus Henry Red Cloud, verwijzend naar de zorg om Moeder Aarde.

Ook Brandon Mauai kent Henry Red Cloud goed en wil gebruik maken van de zonneboilers op het Standing Rock reservaat. De zonneboilers worden door indianen op Pine Ridge zelf gemaakt en ook geïnstalleerd. Het zorgt dus ook voor werkgelegenheid - waar schreeuwend behoefte aan is. Op deze manier één zonneboiler maken en installeren kost € 2.500.

De NANAI steunt dit project met 1 zonneboiler.

Wil je het Lakota Solar Warrior Project ook steunen? Maak dan je bijdrage over op bankrekeningnummer NL34 TRIO 0197946453, ten name van Stichting NANAI, onder vermelding van Solar Warrior Project.

De NANAI heeft ook dit jaar een bedrag overgemaakt voor het ‘Immersion programma’ van de Mohawks in Kahnawake, Canada. Dit programma wordt al sinds de start, 25 jaar geleden – 1988, door de NANAI gesteund. Het is erg populair bij onze donateurs, vandaar dat we zo nu en dan een flink bedrag kunnen overmaken. Aan de kinderen die deze school bezoeken wordt op de eerste plaats de eigen taal en cultuur bijgebracht. De ouders zijn verplicht hieraan mee te werken.

Wil je de Karihwanoron School ook steunen? Maak dan je bijdrage over op bankrekeningnummer NL34 TRIO 0197946453, ten name van Stichting NANAI, onder vermelding van Karihwanoron School.